pilami

Encyklopedia PWN

filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’],
górn. pas kopaliny pozostawiony celowo przy podziemnej eksploatacji złoża;
filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’]:
koniugacja
[łac.],
genet. jeden z kilku możliwych mechanizmów wymiany DNA między komórkami bakterii, opisany 1946 przez J. Lederberga;
Pilâtre de Rozier
[pilạtr dö rozjẹ]
Jean François, ur. 30 III 1756, Metz, zm. 15 VI 1785, Croy,
francuski fizyk i pilot balonowy;
pow. ziemski w północnej części woj. wielkopol.;
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, w Dolinie Gwdy, nad Gwdą, w pobliżu jej ujścia do Noteci, w otoczeniu lasów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia