filar
 
Encyklopedia PWN
filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’]:
1) pionowa podpora, najczęściej wolno stojąca, spełniająca podobną funkcję jak kolumna (może mieć również bazę, głowicę, nasadnik), o przekroju wielobocznym, z kamienia, cegły, betonu itp.; znany od starożytności, szeroko stosowany do dzisiaj; w architekturze gotyckiej główny element systemu przyporowego; filary w budownictwie mostowym służą do oparcia przęseł;
2) bud. pośrednia podpora mostu dzieląca go na przęsła i przenosząca obciążenia z przęseł na podłoże; często od strony prądu rzeki filar jest wyposażony w izbicę; filary mostów drewnianych są nazywane jarzmami; filarami zwane są też elementy rozdzielające zamknięcia przelewów jazów i zapór.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia