pilami

Encyklopedia PWN

część Pojezierzy Południowobałtyckich, między doliną Odry na zachodzie a doliną Wisły na wschodzie, na południe od moren czołowych fazy pomor. zlodowacenia Wisły i na północ od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
rechabici, rekabici,
izraelska grupa rel.-społ., opisana w Starym Testamencie, powołująca się na tradycję Kenitów (w królestwie Chamat) i na Jonadaba, syna Rechaba (IX w. p.n.e.);
Staszic Stanisław, ur. przed 6 XII 1755, Piła, zm. 20 I 1826, Warszawa,
działacz i pisarz polityczny, przyrodnik, filozof, ideolog polskiego oświecenia.
część Pojezierza Południowopomorskiego, pomiędzy Równiną Wałecką na zachodzie a Doliną Gwdy na wschodzie;
telewizja, założona 1995 w Pile, retransmituje 32 programy telewizyjne, ma własny program; redaktor nacz. W. Wacławczyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia