perlitem

Encyklopedia PWN

perlit
[łac.],
techn. składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektoidalną mieszaniną (eutektoid) ferrytu i cementytu o budowie płytkowej;
perlit
[łac.],
kwaśne szkliwo wulkaniczne zawierające do 5% wody;
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektyką złożoną z austenitu i cementytu, zawierającą 4,3% węgla (w stanie równowagi);
technol. obróbka cieplna drutu stalowego przed ciągnieniem na zimno, podobna do hartowania izotermicznego, przeprowadzana w celu uzyskania struktury górnego bainitu lub drobnego perlitu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia