temperatura eutektoidalna

Encyklopedia PWN

stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia