eutektoid
 
Encyklopedia PWN
eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
przemiana w fazie stałej polegająca na wydzielaniu się z niej eutektoidu nosi nazwę przemiany eutektoidalnej; np. w stopach żelaza z węglem występuje eutektoid złożony z ferrytu i cementytu, zw. perlitem, zawierający 0,8% węgla i powstający w temperaturze 723°C wskutek rozpadu austenitu. Stop o składzie chem. odpowiadającym eutektoidowi nazywa się stopem eutektoidalnym (np. stal eutektoidalna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia