przemiany eutektoidalnej

Encyklopedia PWN

eutektoid
[gr. eútēktos ‘łatwo topliwy’, eídos ‘kształt’,‘postać’],
mieszanina eutektoidalna,
składnik strukturalny stopów, będący mieszaniną o stałym składzie chem. 2 faz (w postaci czystych składników, roztworów stałych granicznych lub faz międzymetalicznych), powstających w stałej temperaturze (temperatura eutektoidalna) z jednej fazy stałej wskutek przemiany alotropowej jednego lub obu składników stopu;
zabieg obróbki cieplnej stosowany po hartowaniu stali, polegający na nagrzaniu stali do temperatury niższej od temperatury przemiany eutektoidalnej (poniżej 700°C) i ochłodzeniu;
perlit
[łac.],
techn. składnik strukturalny stopów żelaza zawierających węgiel, będący eutektoidalną mieszaniną (eutektoid) ferrytu i cementytu o budowie płytkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia