papierów wartościowych

Encyklopedia PWN

ekon. rodzaj rejestru w publicznym obrocie papierami wartościowymi, który identyfikuje osobę uprawnioną do wykonywania praw i dysponowania papierami wartościowymi;
niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
ekon. zastąpienie materialnej postaci papieru wartościowego zapisem (najczęściej elektronicznym) na rachunku papierów wartościowych;
instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
przedsiębiorstwo będące 1-osobową spółką Skarbu Państwa, produkujące dokumenty i druki o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia