rachunek papierów wartościowych
 
Encyklopedia PWN
rachunek papierów wartościowych,
ekon. rodzaj rejestru w publicznym obrocie papierami wartościowymi, który identyfikuje osobę uprawnioną do wykonywania praw i dysponowania papierami wartościowymi;
osobą taką jest jedynie osoba oznaczona jako posiadacz rachunku; rachunek ten powinien być ponadto włączony do systemu księgowo-ewidencyjnego, zwanego depozytem papierów wartościowych; do prowadzenia rachunku papierów wartościowych są upoważnione wyłącznie podmioty wskazane w przepisach — w szczególności (chociaż nie jedynie) domy maklerskie; rachunkiem papierów wartościowych są również zapisy dokonane przez tzw. sponsora emisji i podmioty (instytucje finansowe), które na zlecenie emitenta lub wprowadzającego i w jego imieniu zbywają papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej; rachunek papierów wartościowych należy odróżnić od konta depozytowego, które nie musi identyfikować imiennie uprawnionego z papierów wartościowych; zapis na rachunku papierów wartościowych jest koniecznym warunkiem (w niektórych przypadkach jednak warunkiem niewystarczającym) powstania praw z papierów wartościowych w publicznym obrocie; przeniesienie praw z papierów wartościowych jest uwarunkowane dokonaniem zapisów na tym rachunku; rachunek papierów wartościowych jest potocznie określany jako rachunek inwestycyjny, choć czasami mianem rachunku inwestycyjnego określa się rachunek papierów wartościowych łącznie z rachunkiem pieniężnym klienta domu maklerskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia