depozyt papierów wartościowych
 
Encyklopedia PWN
depozyt papierów wartościowych,
ekon. system rejestracji papierów wartościowych, obejmujący rachunki i konta depozytowe papierów wartościowych, prowadzone przez upoważnione do tego podmioty;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia