padaczka

Encyklopedia PWN

kurcz, spazm,
bezwiedne, nadmierne skurcze mięśni;
neurologia
[gr. neúron ‘nerw’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny obejmujący diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego, zarówno org., jak i czynnościowych;
petit mal
[pötị mạl; fr.],
med. postać padaczki o objawach krótkotrwałych, łagodnych, często zaledwie zauważalnych.
med. stan wzmożonej aktywności psychicznej i ruchowej;
primidon, mizodin,
lek o działaniu przeciwdrgawkowym;
przeciwpadaczkowe leki, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwepileptyczne, antiepileptica,
leki stosowane w celu zahamowania lub ograniczenia częstości napadów padaczkowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia