padaczka

Encyklopedia PWN

padaczka, epilepsja, choroba św. Walentego,
zespół chorobowy, którego istotą są napady padaczkowe;
Penfield
[pẹnfi:ld]
Wilder Graves, ur. 26 I 1891, Spokane, zm. 5 IV 1976, Montreal,
kanadyjski neurolog i neurochirurg;
Asklepiades z Bitynii, Asklepiádēs, ur. 124, Prusa (ob. Bursa, Turcja), zm. ok. 40 r. p.n.e., Rzym,
gr. lekarz i filozof;
pochodne kwasu barbiturowego, w którego cząsteczce podstawiono atomy wodoru 2 podstawnikami alifatycznymi lub aromatycznymi;
bhuta
[sanskr. bhūta ‘powstały’, ‘były’],
w religijno-filozoficznej myśli hinduskiej gruby (niesubtelny) element świata fizycznego, żywioł.
Cerletti
[czerlẹtti]
Ugo, ur. 26 IX 1877, Conegliano k. Treviso, zm. 25 VII 1963, Rzym,
psychiatra włoski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia