padaczka

Encyklopedia PWN

Charcot
[szarkọ]
Jean-Martin Wymowa, ur. 29 XI 1825, Paryż, zm. 16 VIII 1893, Morvan,
fr. klinicysta i neurolog, twórca nowoczesnej neurologii;
Dowżenko Anatol, ur. 2 VII 1905, Siergijewskie Mineralne Wody (Rosja), zm. 20 IV 1976, Warszawa,
neurolog;
mimowolne, szybkie, rytmiczne skurcze mięśni szkieletowych;
elektroencefalografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, egképhalos ‘mózg’, gráphō ‘piszę’],
EEG,
metoda badania mózgu za pomocą elektroencefalografu, polegająca na pomiarze i rejestracji przebiegów czasowych potencjałów elektrycznych mózgu i ich analizie.
epilepsja
[gr.],
med. → padaczka.
lek nasenny i przeciwdrgawkowy z grupy pochodnych kwasu barbiturowego (barbiturany);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia