neurologia
 
Encyklopedia PWN
neurologia
[gr. neúron ‘nerw’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny obejmujący diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego, zarówno org., jak i czynnościowych;
poza zainteresowaniem neurologii pozostają choroby mózgu o symptomatologii wyłącznie lub przede wszystkim psychiatrycznej (zajmuje się nimi psychiatria). Początki rozwoju neurologii jako samodzielnej gałęzi medycyny datuje się na poł. XIX w.; szczególny rozkwit osiągnęła neurologia wówczas, kiedy we Francji pod kierunkiem J.M. Charcota powstała najsłynniejsza szkoła neurologów, opierająca swoje osiągnięcia na badaniach neuroanattomicznymi i neurofizjologicznych. Ogromne znaczenie miało ugruntowanie teorii neuronowej, uznającej neuron za elementarną jednostkę struktury układu nerwowego. Jednocześnie rozwijała się neurologia polska; pod kierunkiem świat. sławy uczonych, E. Flataua, S. Goldflama, L.E. Bregmana, J. Piltza, powstały neurologiczne ośr. nauk. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lwowie.
Współczesna neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, autonomicznego układu nerwowego, niektórymi chorobami mięśni i układu wewnątrzwydzielniczego, a także nerwicami; opiera się na badaniach neurofizjol., neuroanatomicznymi, neurochem., neuropatologicznych, genetycznych i nowoczesnych metodach diagnostycznych, które umożliwiały znaczny postęp w zrozumieniu patogenezy wielu schorzeń neurologicznych, np. napadów padaczki, chorób układu pozapiramidowego, udarów mózgu. Diagnostyka neurologiczna, oprócz podstawowych badań klinicznych, obejmuje wywoływanie odruchów, analizę płynu mózgowo-rdzeniowego, badania rentgenowskie (np. tomografia komputerowa, angiografia mózgu, mielografia), tomografię opartą na zasadzie rezonansu magnet. jadr. (MRI, ang. Magnetic Resonance Imaging), badania elektroencefalograf., elektromiograf. i inne. W ostatnich latach rozwinęła się neurologia wieku dziecięcego, zwłaszcza wczesnego, zw. też neurologią rozwojową, obejmująca rozpoznawanie i wczesne leczenie wrodzonych schorzeń neurologicznych oraz niekorzystnych następstw ciężkich i powikłanych porodów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia