oskrzeli

Encyklopedia PWN

med. workowate lub cylindryczne nieodwracalne rozszerzenia światła oskrzeli z odoskrzelowym zatkaniem, przeważnie u podstawy, dolnych płatów płuc;
odgałęzienia tchawicy, element dróg oddechowych większości kręgowców płucodysznych;
bronchografia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzna metoda badania oskrzeli z użyciem środka cieniującego wprowadzonego do oskrzeli w postaci aerozolu;
narządy kręgowców służące do oddychania powietrzem atmosferycznym;
astma
[gr.],
dychawica oskrzelowa,
utrudnione oddychanie spowodowane uczuciem duszności;
orcyprenalina, orciprenalina,
lek β-adrenergiczny, silniej pobudzający receptory β2, słabiej receptory β1 (receptory);
aerozoloterapia
[łac.-gr.],
leczenie lekami podawanymi w postaci aerozolu;
lek mukolityczny i wykrztuśny ułatwiający usuwanie lepkiego śluzu z dróg oddechowych;
alkaloid występujący w 2 krzewach azjatyckich z rodzaju przęśl: Ephedra vulgaris i Ephedra equisetina;
med. stan zapalny błony śluzowej, w którym oprócz cech zapalenia występuje wydzielanie śluzu;
bronchit
[gr. brónchos ‘oskrzela’],
dawna nazwa zapalenia oskrzeli.
bronchopneumonia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, pneúmōn ‘płuco’],
odoskrzelowe zapalenie płuc,
med. choroba płuc wywołana przez drobnoustroje;
bronchoskop
[gr. brónchos ‘oskrzela’, skopéō ‘patrzę’, ‘oglądam’],
rodzaj endoskopu do oglądania wnętrza tchawicy i oskrzeli;
med. stan bezpowietrzności i zmniejszonej objętości miąższu płucnego;
szmery słyszalne przy osłuchiwaniu płuc, powstające wskutek obecności w oskrzelach lub jamach płuc patol. wydzieliny;
farm. lek o długotrwałym działaniu rozszerzającym oskrzela;
złożony lek wykrztuśny;
atopowe zapalenie skóry, świerzbiączka, wyprysk atopowy, pot. skaza białkowa,
choroba alergiczna skóry o przewlekłym przebiegu należąca do grupy chorób atopowych (atopia);
lek mukolityczny; ułatwia wykrztuszanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób dróg oddechowych; nie nasila natomiast wydzielania gruczołów śluzowych;
rodzaj endoskopu do oglądania dróg oddechowych (oskrzeli).

Słownik języka polskiego PWN

oskrzele «odgałęzienie tchawicy doprowadzające powietrze do płuc»
• oskrzelowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia