oskrzeli

Encyklopedia PWN

med. workowate lub cylindryczne nieodwracalne rozszerzenia światła oskrzeli z odoskrzelowym zatkaniem, przeważnie u podstawy, dolnych płatów płuc;
odgałęzienia tchawicy, element dróg oddechowych większości kręgowców płucodysznych;
bronchografia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, gráphō ‘piszę’],
radiograficzna metoda badania oskrzeli z użyciem środka cieniującego wprowadzonego do oskrzeli w postaci aerozolu;
narządy kręgowców służące do oddychania powietrzem atmosferycznym;
astma
[gr.],
dychawica oskrzelowa,
utrudnione oddychanie spowodowane uczuciem duszności;
orcyprenalina, orciprenalina,
lek β-adrenergiczny, silniej pobudzający receptory β2, słabiej receptory β1 (receptory);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia