osią odciętych

Encyklopedia PWN

mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
mat. tempo zmian wartości funkcji;
traktrysa
[łac. tracto ‘ciągnę’],
mat. krzywa płaska, którą można opisać we współrzędnych kartezjańskich x, y równaniami parametrycznymi: x = a ln(tg (φ/2)) + a cos φ, y = a sin φ, gdzie a — dodatnia stała, φ (0 < φ < π) — kąt, który styczna do t. w punkcie P(x, y) tworzy z dodatnim zwrotem osi odciętych OX;
trzy liczby całkowite, względem siebie pierwsze: h, k, l, określające nachylenie płaszczyzn sieciowych (i ścian) kryształów względem osi krystalograficznych X, Y, Z
mat. pojęcie pierwotne (niedefiniowane) geometrii, intuicyjnie odpowiadające najkrótszej i najmniej zakrzywionej drodze.
siatka demograficzna, diagram Lexisa,
podstawowy graficzny instrument analizy zjawisk demograficznych, obserwowanych w określonej populacji (lub subpopulacji) w danym przedziale czasu (okresie) oraz zjawisk obserwowanych w określonej kohorcie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia