okresie rzymskim

Encyklopedia PWN

Szelest Hanna, ur. 23 II 1920, Radomsko, zm. 15 V 2006, Warszawa,
filolog klas., tłumaczka literatury; łacińskiej;
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
w. we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, na Niz. Wschodniosłowackiej, nad Bodrogiem, ok. 25 km na południowy wschód od Trebišova.
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia