ogniwami

Encyklopedia PWN

wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
wzorzec miary, miara materialna,
metrol. rodzaj przyrządu pomiarowego, przeznaczony do odtwarzania jednej lub wielu znanych wartości określonej wielkości w sposób niezmienny podczas jego stosowania;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. stopów metali i tworzyw sztucznych, przez podgrzanie brzegów łączonych części do stanu ciastowatego i dociśnięcie wzajemne łączonych przedmiotów w miejscu z.
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
nacz. organizacja ludności pol. w Niemczech, zał. VIII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków — obywateli niem. i ich stowarzyszeń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia