odmiana stylizacji

Encyklopedia PWN

sztuka powstała na terenie Niderlandów;
parodia
[gr. parōidía ‘komiczna przeróbka poważnego utworu’ (u Arystotelesa)],
świadome naśladowanie danego wzorca literackiego (dzieła, stylu, gatunku), które dzięki celowemu wyostrzeniu jego cech formalno-stylistycznych oraz zmianie tematycznej i ideowej (parafraza) prowadzi do efektów ludycznych, satyrycznych lub polemicznych;
Art Déco
[a:r dekọ; fr.],
Art Décoratif,
termin używany od 2. połowy lat 60. XX w. na określenie stylu dekoracyjnego, którego narodziny w sztuce europejskiej wiążą się z działalnością ugrupowań: Szkoła z Glasgow, Warsztaty Wiedeńskie, Deutsche Werkbund, Atelier Français w 1. i na początku 2. dekady XX w.;
gigue
[żig; fr.] Wymowa,
giga,
taniec pochodzący ze Szkocji i Irlandii, występujący w różnych odmianach, najczęściej w metrum 6/8 lub 3/8, w rytmie punktowanym lub w równomiernym ruchu triolowym;
gotyk
[niem.],
styl występujący w architekturze i sztukach przedstawiających w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia