odciętą

Encyklopedia PWN

mat. pierwsza współrzędna x punktu P(x, y) na płaszczyźnie z kartezjańskim układem współrzędnych (kartezjańskie współrzędne);
mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
mat. tempo zmian wartości funkcji;
jezioro deltowe w Dolinie Dolnej Odry, w dorzeczu Odry, w woj. zachodniopomor., na wys. 0,1 m; dawna zatoka Zalewu Szczecińskiego;
jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych, w dorzeczu rzeki Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim, na południowy wschód od Elbląga, na wysokości 0,35 m;
postać biblijna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia