Druzno
 
Encyklopedia PWN
Druzno,
jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych, w dorzeczu rzeki Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim, na południowy wschód od Elbląga, na wysokości 0,35 m;
Państwo: Polska
Położenie geograficzne: na Żuławach Wiślanych
Położenie względem poziomu morza: 0,4 m n.p.m.
Typ jeziora: wg genezy — deltowe; wg relacji z rzekami — odpływowe; wg okresowości — stałe; wg warunków do rozwoju życia — eutroficzne; wg zasolenia — słodkie
Powierzchnia akwenu: 14,46 km2
Głębokość maksymalna: 2,5 m
Dopływy: Elszka, Wąska
Odpływy: Elbląg
stanowi część Zalewu Wiślanego odciętą aluwiami rzecznymi; powierzchnia 1289 ha, długość 9,7 km, szerokość 2,0 km, głębokość do 2,5 m (kryptodepresja); brzegi bagniste, niedostępne; przez Druzno przechodzi tor wodny stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego; jezioro wraz z pobliskimi terenami tworzy rezerwat Jezioro Druzno (miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego, m.in. łabędź niemy, czapla siwa, żuraw).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia