odcięta
 
Encyklopedia PWN
odcięta,
mat. pierwsza współrzędna x punktu P(x, y) na płaszczyźnie z kartezjańskim układem współrzędnych (kartezjańskie współrzędne);
druga współrzędna y nazywa się rzędną punktu P.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia