obrotowy

Encyklopedia PWN

mat. bryła powstająca przez obrót figury płaskiej wokół prostej leżącej w płaszczyźnie tej figury;
mat. powierzchnia otrzymana przez obrót paraboli dookoła jej osi symetrii;
mat. powierzchnia, którą można otrzymać przez obrót krzywej płaskiej dokoła prostej (osi obrotu) leżącej w płaszczyźnie tej krzywej.
mat. przekształcenie przestrzeni będące przemiennym złożeniem symetrii płaszczyznowej i obrotu;
ekon. składniki majątkowe przedsiębiorstwa;
tłoczenie przez wyoblanie połączone z jednoczesnym pocienianiem ścianki lub tylko przez pocienianie ścianki (np. naczynia cylindrycznego) przez rozwalcowywanie rolką po uprzednim umieszczeniu naczynia na trzpieniu (wzorniku);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia