obraz

Encyklopedia PWN

miesięcznik, wyd. 1983–88 w Szczecinie poza cenzurą przez Niezależny Zespół Solidarnościowy.
fot. obraz zapisany w wyniku reakcji fotochemicznych zachodzących w kryształach halogenków srebra, stanowiących czynnik światłoczuły warstw fotograficznych.
obraz nadawany przez stację telewizyjną w przerwach między transmisją programów; służy do odpowiedniego ustawienia układów regulacyjnych odbiornika oraz układów przeznaczonych do kontroli i oceny parametrów obrazu.
fiz. obraz obiektu świecącego lub oświetlonego powstający w wyniku przejścia przez odpowiedni układ opt. (soczewka, zwierciadło) rozchodzących się od obiektu promieni świetlnych;
mat. dla danej funkcji f — zbiór wartości przyjmowanych przez tę funkcję, gdy argumenty przebiegają dany zbiór A; oznaczany f(A);
obraz sprawiający wrażenie obrazu trójwymiarowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia