obraz

Encyklopedia PWN

nierównomierność zaczernienia występująca na powiększonych obrazach fot. w miejscach jednakowo naświetlonych i wywołanych;
fot. cecha obrazu fot. wyrażająca możliwość rozróżniania drobnych szczegółów fotografowanego obiektu (np. konturów);
med. sposób tworzenia obrazu narządu (za pomocą komputera) na podstawie pomiarów uzyskanych z różnych projekcji;
telewizja o powiększonej rozdzielczości obrazu, ang. Enhanced Definition Television (EDTV),
nazwa systemów telew. zapewniających powiększoną rozdzielczość przekazywanego obrazu;
med. zbieranie informacji o czynnościach narządów ciała w postaci obrazów uzyskanych różnymi metodami (np. rentgenowskimi, ultrasonograficznymi) i ich graficzna rejestracja.
telekom. składanie (mieszanie) sygnałów wizyjnych (obrazów przetworzonych na sygnały elektr.), pochodzących z niezależnych źródeł, prowadzące do powstania jednego sygnału wypadkowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia