ziarnistość obrazu fotograficznego
 
Encyklopedia PWN
ziarnistość obrazu fotograficznego,
nierównomierność zaczernienia występująca na powiększonych obrazach fot. w miejscach jednakowo naświetlonych i wywołanych;
jest widoczna dopiero przy odpowiednio dużym powiększeniu obrazu. Ziarnistość obrazu fotograficznego wynika bezpośrednio z faktu, że obraz fot. składa się z ziaren srebra, utworzonych z kryształów halogenku srebra, naświetlonych i wywołanych; w trakcie wywoływania tworzące się ziarna srebra łączą się w większe skupienia, stanowiące ziarna o dużych rozmiarach. Wymogi jakości obrazu fot. powodują dążenie do uzyskania ziarna możliwie jak najbardziej drobnego, co uzyskuje się w procesach wytwarzania materiałów światłoczułych oraz wywoływania ich w specjalnych wywoływaczach (wywoływacze drobnoziarniste, zawierające substancje rozpuszczające w minim. stopniu halogenki srebra, np. zawierające dostatecznie dużą ilość siarczynu sodu); drobnym ziarnem charakteryzują się materiały światłoczułe o niewielkiej światłoczułości, emulsja materiałów o wysokiej światłoczułości musi być zbud. z ziaren o większych rozmiarach. Zbytni wzrost ziaren może być spowodowany prześwietleniem negatywu, ewentualnie za długim jego wywoływaniem. W celu zmniejszenia widoczności zarnistości obrazu fotograficznego obraz kopiuje się na papierze o powierzchni matowej lub niegładkiej. Niekiedy duże ziarna obrazu wyzyskuje się jako efekt artyst. powodujący np. podkreślenie dramatyzmu obrazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia