objętościowe

Encyklopedia PWN

pojęcie z zakresu rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych
chem. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości reagujących ze sobą substancji gazowych mają się do siebie jak małe liczby całkowite;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia