całka objętościowa
 
Encyklopedia PWN
całka objętościowa,
pojęcie z zakresu rachunku całkowego funkcji wielu zmiennych
jeżeli f(x, y, z) oznacza funkcję określoną w obszarze V, to dzieląc ten obszar na bardzo małe elementy o objętościach ΔVi i wybierając w każdym z nich punkt Pi(ξi, ηi, φi) można utworzyć sumę (tzw. suma całkowa); jeżeli przy zagęszczaniu podziału w ten sposób, że średnice elementów ΔVi dążą do zera, ciąg odpowiednich sum całkowych jest zbieżny do pewnej granicy niezależnie od wyboru punktów Pi, to granicę tę nazywa się całką potrójną lub objętościową (w sensie Riemanna) funkcji f(x, y, z) w obszarze V i oznacza się symbolem lub .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia