Gay-Lussaca prawo stosunków objętościowych
 
Encyklopedia PWN
Gay-Lussaca prawo stosunków objętościowych,
chem. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości reagujących ze sobą substancji gazowych mają się do siebie jak małe liczby całkowite;
także objętość powstałego w reakcji produktu gazowego pozostaje w prostym stosunku liczbowym do sumy objętości gazowych substratów; np. w reakcji syntezy amoniaku z azotu (N2) i wodoru (H2): N2 + 3H2 = 2NH3 stosunek objętości N2 : H2 jest 1 : 3, natomiast NH3 : (N2 + H2) wynosi 2 : 4; odchylenia od tego prawa są spowodowane odchyleniami zachowania się gazów rzeczywistych od zachowania się gazów doskonałych. Prawo empiryczne, podane 1808 przez L.J. Gay-Lussaca, miało duże znaczenie historyczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia