obiektywnego

Encyklopedia PWN

Eliot
[ẹliət]
Thomas Stearns Wymowa, ur. 26 IX 1888, Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965, Londyn,
anglo-amerykański poeta, dramatopisarz i krytyk literacki.
eudajmonizm
[gr. eudaimōn ‘szczęśliwy’],
filoz. pogląd etyczny, wg którego szczęście jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem człowieka.
fenomenologia
[gr. phainómenon ‘zjawisko’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz.:
Fernández Santos
[fernạndes s.]
Jesús, ur. 9 XI 1926, Madryt, zm. 2 VI 1988, tamże,
hiszp. pisarz, krytyk film. i reżyser;
fotometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, światłości, strumienia świetlnego, luminancji, współczynnika przepuszczalności i współczynnika odbicia.
Galsworthy
[gọ:lzuə:rđi]
John Wymowa, ur. 14 VIII 1867, Kingston Hill (hrab. Surrey), zm. 31 I 1933, Grove Lodge (hrab. Hampstead),
angielski powieściopisarz; pierwszy prezes międzynarodowego Pen Clubu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia