obiektem

Encyklopedia PWN

astr. obiekty astr. emitujące znaczne ilości promieniowania w zakresie rentgenowskim;
żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
Żaryn Stanisław, ur. 5 X 1913, Warszawa, zm. 15 VII 1964, Inowrocław,
architekt, konserwator i historyk architektury;
Żenczykowski Wacław, ur. 26 XI 1897, Kielce, zm. 18 II 1957, Zurych,
inżynier budowlany;
warzelnie i kopalnie soli w Bochni i Wieliczce;
uboczny produkt procesów metalurgicznych, m.in.: wielkopiecowego — produkcja surówki, konwertorowego — produkcja stali, zawiesinowego — produkcja miedzi, szybowego — produkcja cynku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia