obiektem

Encyklopedia PWN

zbrodnie dokonane w okresie II wojny światowej przez instytucje i organy państwowe ZSRR na obywatelach państwa polskiego.
obraz uzyskany na światłoczułej błonie za pomocą promieni rentgenowskich przenikających przez badany obiekt, ukazujący jego wewnętrzną strukturę; potoczna nazwa → rentgenogramu.
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
umocnienia strefy na Płw. Apenińskim, zamykające dostęp z południowych Włoch do Rzymu, rozbudowa 1943–44 na rozkaz Hitlera (dł. ok. 200 km)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia