obiektem

Encyklopedia PWN

fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
Zabłocki Wojciech, ur. 6 XII 1930, Warszawa, zm. 5 XII 2020, tamże,
szermierz (szablista), z zawodu architekt;
wytwórnia tkanin bawełnianych w Łodzi;
Zamora
[samọra],
m. w zachodniej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Kastylia-León, nad rz. Duero, w pobliżu granicy z Portugalią;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
zapora ogniowa, ang. firewall,
inform. program lub urządzenie chroniące komputer (lub lokalną sieć komputerową) przed nieuprawnionym dostępem z Internetu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia