ościsty

Encyklopedia PWN

jęczmień, Hordeum,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
zootechn. okrywa włosowa owiec nadająca się do przędzenia, zestrzyżona w całości po osiągnięciu pełnego odrostu;
albula, Albula vulpes,
ryba z rzędu albulokształtnych;
bazyliszki, Corytophaninae,
podrodzina jaszczurek z rodziny legwanowatych;
daktylowiec, feniks, Phoenix,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny arekowatych (palm), Arecaceae (Palmae);
dendrochronologia
[gr. déndron ‘drzewo’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka wyodrębniona z dendrologii, zajmująca się datowaniem obiektów, znalezisk archeol. i zjawisk przyr. na podstawie rocznych przyrostów drzew (słojów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia