normalny

Encyklopedia PWN

telluroida
[gr.],
terroida,
geod. powierzchnia będąca przybliżeniem fiz. powierzchni Ziemi;
tensja
[łac.],
geol. siły działające w skorupie ziemskiej wywołujące rozciąganie, tj. prowadzące do zwiększenia wymiarów w kierunku ich działania
w socjologii i psychologii społ. koncepcja analizująca przypisywanie pozytywnych lub negatywnych charakterystyk (etykiet) określonym zachowaniom, jednostkom lub grupom.
test χ2, test chi kwadrat,
mat., statyst. test weryfikujący hipotezę zgodności rozkładu danych empirycznych z rozkładem hipotetycznym;
anat. wyróżnione u roślin okrytozalążkowych komórki miękiszu floemowego (łyko) siostrzane z członami rurek sitowych, którym towarzyszą i z którymi współdziałają, kompensując redukcję normalnych czynności protoplastu elementów sitowych.
med. nowotworowe przekształcenie komórek (nowotworzenie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia