normalny

Encyklopedia PWN

tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
zespół chwytów stosowany przy realizacji scen film., umożliwiający osiągnięcie specjalnych efektów wzrokowo-słuchowych, których nie można uzyskać w normalnych warunkach zdjęciowych, np. w scenach katastroficznych i fantastycznych;
roln. pole uprawiane, lecz nie obsiewane przez cały rok lub jego większą część, niekiedy także nawożone obornikiem; nazwa u. pochodzi od słowa goreć; rozróżnia się:
instalacja stanowiąca połączenie urządzenia elektr. z powierzchnią Ziemi (gruntem);
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.
związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia