normalny

Encyklopedia PWN

med. bliźnięta jednojajowe połączone różnymi częściami ciała;
jedna ze współrzędnych geograficznych;
sztuka wykonywania utworów muz. głosem, np. sopranem, altem, tenorem, basem, także falsetem.
Światowa Federacja Kombatantów, fr. Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC),
pozarządowa organizacja międzynar., utworzona 1950, z siedzibą w Paryżu;
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
taśma filmowa, błona kinematograficzna, film,
fot. materiał światłoczuły (błona fotograficzna) służący — w zależności od rodzaju — do zapisu, kopiowania lub projekcji obrazu film. (niemego bądź dźwiękowego).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia