nieformalne

Encyklopedia PWN

w świecie grecko-rzymskim zebranie otwarte dla wszystkich pełnoprawnych członków wspólnoty polis;
dziennik informacyjno-polit., wyd. w Warszawie 1926–39;
Akt unii, Act of Union,
ustawy: bryt. i irlandzka z 1800 o połączeniu Irlandii z Wielką Brytanią w Zjedn. Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii;
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Białorusini, nazwa własna Biełarusy,
naród tworzący podstawową ludność Białorusi,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia