nieformalne

Encyklopedia PWN

otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.
jeden z głównych nurtów filozofii współczesnej jego przedstawiciele głoszą, że podstawowym celem filozofii jest analiza pojęć, twierdzeń i problemów filozoficznych. Ponieważ pojęcia te i twierdzenia są wyrażane w języku, filozofia analityczna jest analizą języka; bywa także określana mianem filozofii lingwistycznej;
nieformalne ugrupowanie artyst., istniejące od 1966 do pocz. lat 80. (ostatnia wystawa 1980);
heterie
[gr. hetaireíai ‘grupy przyjaciół’]:
nieformalne stowarzyszenie banków komercyjnych (z różnych państw), które udzieliły niegwarantowanych kredytów rozmaitym podmiotom, także prywatnym;
nieformalne stowarzyszenie przedstawicieli rządów 19 państw wierzycielskich,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia