nerkowa

Encyklopedia PWN

litotrypsja
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’],
metoda usuwania kamieni nerkowych za pomocą litotryptera;
fizjol. płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający końcowe produkty przemiany materii, gł. białek i in. związków azotowych;
med. choroba spowodowana niedoborem hormonu antydiuretycznego (m.p. ośrodkowa lub podwzgórzowo-przysadkowa) lub niewrażliwością cewek nerkowych na ten hormon (m.p. nerkowa);
nefropatie
[gr. nephrós ‘nerka’, páthos ‘cierpienie’],
med. ogólne określenie choroby nerek;
bezmocz, anuria,
całkowite niewytwarzanie moczu przez nerki;
dieta
[łac. < gr. díaita ‘sposób życia’],
oparty na zasadach dietetyki sposób żywienia się człowieka, charakteryzujący się ustalonym pod względem jakości, ilości i urozmaicenia doborem pokarmów, dostosowanym do potrzeb organizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia