nerkowa

Encyklopedia PWN

hormon tkankowy, amina katecholowa;
med. zbity złóg utworzony gł. ze związków mineralnych występujący w przewodach, narządach jamistych i torbielach;
litotrypter
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’]:
moczopędne leki, leki diuretyczne, diuretica, diuretyki,
leki (środki) zwiększające wydalanie moczu;
zool. rodzaj tkanki zwierzęcej;
med. zespół objawów klinicznych i biochem. spowodowanych białkomoczem przekraczającym możliwości kompensacyjne organizmu (powyżej 3–3,5 g/dobę);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia