natryskowe

Encyklopedia PWN

wytwarzanie ochronnej lub regeneracyjnej warstwy na powierzchni przedmiotów metal. przez natrysk stopionego metalu (najczęściej aluminium, cynku) pistoletem metalizacyjnym.
przyrząd z uchwytem pistoletowym do rozpylania i natryskiwania rozpylonej substancji;
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
rozpylanie cieczy na drobne kropelki w celu zwiększenia powierzchni kontaktu między cieczą a gazem (np. w procesach suszenia rozpyłowego, nawilżania gazu, granulacji) lub równomiernego rozprowadzenia cieczy na określonej powierzchni (np. rozpylanie środków ochrony roślin, malowanie natryskowe);
nakładanie na powierzchnie przedmiotów metalowych (najczęściej stalowych) warstwy cynku chroniącej przed korozją;
cynowanie, pobielanie, bielenie,
nakładanie na powierzchnie przedmiotów metalowych (najczęściej ze stopów żelaza lub miedzi) warstwy cyny chroniącej przed korozją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia