natryskowe

Encyklopedia PWN

kolumna
[łac.],
chem. cylindryczny aparat do prowadzenia procesów przepływowych z udziałem gazów i cieczy lub 2 cieczy o ograniczonej rozpuszczalności (mieszalności);
metalizowanie, metalizacja,
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) cienkich, dobrze związanych z podłożem powłok metalowych zabezpieczających materiał podłoża przed korozją, powłok dekoracyjnych, polepszających odporność na ścieranie, ekranujących, zabezpieczających wybrane powierzchnie w procesach obróbki cieplno-chem. i in.;
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych (gł. stalowych) lub niemetalowych cienkich powłok miedzianych;
nanoszenie — za pomocą niektórych technologii spawalniczych (spawanie), bądź przez rozpylanie w strumieniu sprężonego powietrza lub gazu ochronnego, warstwy metalu lub stopu (metalizowanie), związków niemetalicznych, materiałów ceramicznych lub tworzyw sztucznych na podłoże natryskiwanej części, przy czym nakładana warstwa nie jest przetopiona z podłożem, lecz połączona z nim adhezyjnie lub mechanicznie;
urządzenie do odpylania;
pokrywanie powierzchni przedmiotów metalowych (gł. ze stopów żelaza) cienką powłoką ołowiu w celu odizolowania metalu od środowiska korozyjnego (zwłaszcza kwasu siarkowego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia