natryskowe

Encyklopedia PWN

materiały chroniące rany przed zabrudzeniem, zainfekowaniem bakteriami, dalszym uszkodzeniem, hamujące krwawienie lub unieruchamiające fragment ciała;
prysznic, tusz,
urządzenie natryskowe, w którym strumień wody rozpryskuje się, przepływając przez rodzaj sita.
rodzaj silnika wodnego przetwarzającego energię mechaniczną wody na pracę użyteczną wskutek zmiany krętu lub pędu wody przepływającej przez wirnik — organ roboczy turbiny.
zabieg wodoleczniczy;
technika drukowania wyrobów włókienniczych;
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia