narkotyczne

Encyklopedia PWN

narkomania
[łac. < gr. nárkē ‘odurzenie’, manía ‘szaleństwo’],
med.:
benzen, C6H6,
związek organiczny, podstawowy węglowodór aromatyczny;
Burroughs
[bə̣:rouz]
William Seward, ur. 5 II 1914, Saint Louis (stan Montana), zm. 2 VIII 1997, Kansas City,
powieściopisarz amerykański;
chlorometan, chlorek metylu, CH3Cl,
związek organiczny, chloropochodna metanu;
podwyższenie wydolności psychofiz. zawodnika za pomocą niedozwolonych metod i substancji farmakologicznych;
związki organiczne, pochodne alkoholi lub fenoli o ogólnym wzorze R1–O–R2, gdzie R1 i R2 są grupami alkilowymi lub arylowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia