nafta

Encyklopedia PWN

Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, ang. North American Free Trade Agreement Wymowa(NAFTA Wymowa),
ugrupowanie integracyjne o charakterze gospodarczo-handlowym, utworzone na mocy porozumienia z 2 XII 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem (weszło w życie 1 I 1994);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia