mostem

Encyklopedia PWN

m. w północno-zachodnich Czechach, w kraju uściańskim, nad Bíliną (lewy dopływ Łaby).
w czasie II wojny światowej kryptonim operacji polegających na przewożeniu samolotami ludzi, sprzętu i korespondencji między aliancką bazą lotn. w Brindisi we Włoszech a okupowaną Polską;
Mosty, Masty,
m. na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, nad Niemnem, przy ujściu Zelwianki.
most wantowy, most podwieszony,
most, którego pomost jest podwieszony linami (wantami, wieszakami) bezpośrednio do pylonów.
most dentystyczny, most zębowy,
rodzaj protezy stomatologicznej;
most, którego pomost ma kształt koryta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia