mostem

Encyklopedia PWN

wąskie sklepienie skalne, które tworzy się np. pod wpływem procesów krasowych wskutek zapadania się stropu nad poszczególnymi odcinkami ciągu jaskiniowego, przede wszystkim nad komorami;
Mulwijski Most, Milvius pons,
most na Tybrze, ok. 3 km na północ od Rzymu;
Baileya most
[m. bejlija],
składany stalowy most drogowy, używany w II wojnie światowej;
Adama, Most, hindi Ādam Kāpul, tamilskie Cētu, ang. Adam’s Bridge,
łańcuch indyjskich wysepek, raf i mielizn u południowych brzegów Płw. Indyjskiego;
empty barrels make the most sound
[ẹmpti bạ̈rəlz meık đə məust saund; ang.],
puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.
tygodnik lit.-artyst., wyd. 1935–39 w Warszawie; związany z obozem nar.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia