mostem

Encyklopedia PWN

budowla inżynierska wznoszona w celu przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego nad przeszkodą (rzeką, doliną, zatoką, cieśniną).
most, most Varola,
anat. jedna z części tyłomózgowia wtórnego ssaków, widoczna od strony podstawy mózgu jako uwypuklenie usytuowane między rdzeniem przedłużonym a konarami mózgu;
czasopismo wyd. 1985–89 w Warszawie poza cenzurą;
MOST, ang. Media Oriented Systems Transport,
techn. systemy komunikacji wykorzystywane do przesyłu obrazu i dźwięku w samochodzie;
Mosty, Zbiornik Wodny Mosty,
zbiornik retencyjny na rz. Hanna, w woj. lubel.;
inform. urządzenie umożliwiające wymianę danych między 2 lokalnymi sieciami komputerowymi opartymi na różnych systemach okablowania lub różnych protokołach komunikacyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia