rdzeń przedłużony
 
Encyklopedia PWN
tworzy dno i boki IV komory mózgowej; zawiera jądra ruchowe, czuciowe i autonomiczne niektórych nerwów czaszkowych (IX, X, XI, XII), ośr. kierujące podstawowymi dla życia czynnościami (jak np. oddychanie, krążenie krwi) oraz struktury zaliczane do tworu siatkowatego; przez rdzeń przedłużony przebiegają liczne szlaki nerwowe — wiele z nich krzyżuje się tu, przechodząc ze strony lewej na prawą i odwrotnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia